Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

CNPPDS – Cuvant înainte 2019

Înregistrarea la CNPDDS 2019 se va realiza exclusiv online, prin completarea FORMULARULUI DE  INSCRIERE CNPDDS 2019.

Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal constituie una dintre cele mai importante valori ale actului medical care stau la baza relației profesionist-pacient, reprezentând, totodată, și o obligație, stipulată încă din cele mai vechi timpuri. Odată cu aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, a crescut posibilitatea aplicării de sancțiuni de ordin disciplinar și administrativ, mult amplificate, a personalului medical pentru divulgarea către terțe persoane a informațiilor despre sănătatea pacienților.

Conf. dr. univ. Nicolae Ploeșteanu, Președintele CNPDDS 2019

" Animați de o dorință puternică atașată obiectivelor de a proteja persoana fizică față de abuzurile legate de datele sale cu caracter personal, organizatorii își propun promovarea prin orice mijloace a Regulamentului General privind Protecția Datelor și implicit, practic, demersuri de profesionalizare a societății românești. Conferința și cursul organizate în acest sens se doresc a fi la nivelul cel mai ridicat posibil, ținând cont că experiența, pasiunea și relaționările extrem de intense își spun cuvântul acum la un an aproape de la aplicarea Regulamentului.
În mod deosebit lectorii conferinței își propun să se aplece asupra protecției datelor cu caracter personal în domeniul medical și sanitar, inclusiv să vină cu o propunere de act normativ în acest domeniu, propunere care să standardizeze și să simplifice oarecum aceste inițieri în domeniul de referință.
Cu această ocazie se dorește inaugurarea celui de-al doilea curs postuniversitar al UMFST Tîrgu Mureș în domeniul protecției datelor cu caracter personal, un curs de excelență, aplicat, care urmărește formarea de profesioniști în domeniu.
Fiind unul dintre primele cursuri postuniversitare sub noua egidă a Universității de Medicină, Farmacie, Stiințe și Tehnologie, dar primul organizat în România sub aspectul inițierii și al curiculei promovat și asigurat de Facultatea de Economie și Drept, ne dorim o largă participare și ne asumăm dorința de a contribui la formarea mediului economic și administrativ interesat de acest domeniu."
Conf. dr. univ. Nicolae Ploeșteanu, Președintele CNPDDS 2019

În tot acest context, a doua ediție a Conferinței Naționale Protecția Datelor în Domeniul Sanitar își propune să mobilizeze, să coaguleze principalii actori din protecției datelor cu caracter personal, facilitând dialogul între părți. Participarea națională și internațională a unor personalități importante din domeniu transformă această conferință într-un important eveniment de schimb bilateral și de networking, oferind posibilitatea relaționării cu reprezentanți ai celor mai importante instituții și companii din domeniul protectiei datelor din România.

Temele abordate sunt unele de ordin practic, de mare interes pentru profesioniștii în domeniul protecției datelor din sistemul sanitar, la această prima ediție fiind invitați reprezentanți ai instituțiilor implicate în elaborarea și implementarea politicilor de sănătate și privind protecția datelor cu caracter personal, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), Colegiul Medicilor din Romania (CMR), Colegiul Farmacistilor din Romania (CFR) și Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR).

Evenimentul este deschis tuturor profesioniștilor din domeniu, care respectă principiile dialogului profesional, apreciază respectul reciproc și doresc să contribuie în mod constructiv la identificarea problemelor și soluțiilor din domeniul protecției dateloc cu caracter personal din sistemul sanitar românesc.

Vă așteptăm să contribuiți activ la prezentările și dezbaterile CNPDDS 2019 !