Confidențialitatea serviciului farmaceutic – între obligație etică și obligație legala

Cursuri
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ACEST CURS ESTE CREDITAT CU 24 DE CREDITE EFC DE CATRE COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA.

Începând din 25 mai 2016, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor, tuturor companiilor care desfășoară activități în UE li se aplică același set de norme privind protecția datelor, oriunde și-ar avea sediul.
Datorită normelor mai stricte privind protecția datelor:
• oamenii se bucură de mai mult control asupra propriilor date cu caracter personal;
• companiile beneficiază de condiții de concurență echitabile.

Confidențialitatea constituie una dintre cele mai importante valori ale actului medical care stau la baza relației profesionist-pacient, reprezentând, totodată, și o obligație, stipulată încă din cele mai vechi timpuri. Cu toate acestea, în 2018 în România este dificil de realizat o analiză la nivel practic a felului în care este respectată obligația de asigurare a confidențialității actului medical de către personalul din spitalele și farmaciile din România. Odată cu aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, a crescut posibilitatea aplicării de sancțiuni de ordin disciplinar și administrativ, mult amplificate, a personalului medical pentru divulgarea către terțe persoane a informațiilor despre sănătatea unor pacienți. Acest lucru a dat de gândit mai multor cadre medicale și chiar a creat panică în prima zi de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, respectiv 25 mai 2018, fiind observat un adevărat  “bombardament de consimțăminte” aplicat pacienților din dorința de a obține garanția legalității prelucrării datelor, chiar dacă aceștia o aveau deja prin temeiul legal al profesiei.Aceast curs își propune să traseze limitele asigurării confidențialității actului medical, raportate la legislația existentă în România și să analizeze garanția oferită pacientului, privind confidențialitatea informațiilor, prin testarea politicilor de confidențialitate și evidențierea incidentelor de securitate și s-a născut din dorința de a promova o procedură unitară care sa fie respectată în mod egal de tot personalul din sistemul sanitar românesc, asistent medical, asistent farmacist, medic sau farmacist, care să vină în completarea educației acestora, creând un comportament identic în fața pacientului privind respectarea confidențialității actului medical.Din punct de vedere legislativ, asigurarea confidențialității actului medical și a informațiilor legate de pacient, în România, este un domeniu reglementat prin mai multe acte juridice naționale și internaționale, lucrarea de față evidențiind aportul fiecărui document la imaginea de ansamblu asupra nivelului de conformare teoretică și practică în relație cu această obligație. Metodologia utilizată este dată de procesul de colectare și sintetizare a informațiilor relevante, și elaborarea unor concluzii bazându-se pe deducții logice, având ca referință principiile și obligațiile introduse de Regulamentul (UE) 2016/679 începând cu data de 25 mai 2018.

Informațiile și îndrumările din cuprinsul acestui curs sunt menite să contribuie la o mai bună înțelegere a normelor UE privind protecția datelor.
Cursul Are un rol pur orientativ – numai textul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) are efect juridic. Competența privind interpretarea cu caracter obligatoriu a legislației UE îi revine exclusiv Curții de Justiție a Uniunii Europene. Opiniile exprimate în acest curs nu pot aduce atingere poziției pe care ar putea-o adopta Comisia în fața Curții de Justiție.
Având în vedere că acest curs reflectă situația actuală la momentul redactării, el trebuie privit ca „instrument viu”, deschis la perfecționare, iar conținutul său poate fi modificat fără nicio notificare.

CUPRINS
Introducere
Capitolul 1
Confidențialitatea actului medical – între obligație etică și obligație legală
Capitolul 2
Limitele asigurării confidențialității actului medical
Capitolul 3
Profilul pacientului român și provocările sistemului sanitar românesc
Capitolul 4
Protecția informațiilor, a documentelor și imaginii pacientului
• 4.1 Informațiile despre pacient
• 4.2 Documentele pacientului
• 4.3 Imaginea pacientului
Capitolul 5
Politica de confidențialitatea actului medical. Scenarii de Securitate
• 5.1 Scenariu 1 – Solicitarea telefonică a datelor privind starea de sănătate
• 5.2 Scenariu 2 – Comunicarea automată a informațiilor medicale către alte cadre medicale
• 5.3 Scenariu 3 – Sala de așteptare este un spațiu public și drept urmare putem să filmăm
Capitolul 6
Incidente de securitate în domeniul confidențialității actului medical
• 6.1 Publicarea intenționată
• 6.2 Transmiterea nesecurizată a documentelor, ca atașament la email
• 6.3 Publicarea accidental
• 6.4 Sustragerea de imagini fără consimțământ și fără autorizatie cu publicarea lor în mediul public
Capitolul 7
Concluzii
Capitolul 8
Intrebari si raspunsuri utile cu exemple si referinte despre Regulamentul (UE) 2016/679
Bibliografie

Pentru a putea vizualiza acest curs în intregime, trebuie sa fi autentificat și apoi să alegi să te înscrii la acest curs.

Intră în cont