Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Program „GDPR 365”

Pentru aceia dintre Dumneavoastra care doresc sa obtina conformitatea GDPR, am lansat Programul de Consultanta “GDPR 365”

Scopul programului de consultanta “GDPR 365”

 • Obiectul programului de consuntanta “GDPR 365” îl reprezintă executarea de către Prestator a serviciilor de asistenţă de specialitate, timp de 12 luni, în scopul implementării principiillor GDPR in cadrul organizatiei Beneficiarului.

Continutul programului de consultanta “GDPR 365”

Consultantul are dreptul și obligația să realizeze urmatoarele operatiuni de consultanta pentru a obtine:

 1. Informarea organizatiei si a persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 2. Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.
 3. Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
 4. Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 5. Respectarea principiului obiectiviatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 6. Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal.
 7. Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.
 8. Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
 9. Monitorizarea aplicarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii informatiei.
 10. Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 Etapele programului de consultanta “GDPR 365”

Identificarea imputernicitilor si evaluarea lor.

Analiza organizatiei Dumneavoiastra prin cartografiere

 • identificarea operatorilor si instruirea acestora in ceea privinta GDPR
 • inventarierea scopurilor si a transferurilor de date
 • identificarea tipurilor de date cu caracter personal procesate
 • inregistrarea documentelor purtatoare de date
 • analiza modalitatilor de stocare
 • analiza perioadei legale de stocare
 • analiza documentelor existente ( contracte terti, documente personal)

Evaluarea riscurilor organizatiei si emiterea raportului de recomandari si a planului de masuri de adoptat privind protectia datelor (risc-management)

Asociarea categoriilor de date si a documentelor procesate, radiografia fluxurilor de date

Identificarea fluxurilor de date si a procedurilor de lucru, modificarea lor daca e cazul.

Modificarea documentelor interne ( fise de post, contract de munca, Roi, Rof, adaptarea procedurilor existente) si adaugarea documentelor minime obligatorii ( consimtamant, transparenta procesarii DCP, informare)

Consultanta intocmire raspunsuri la petitii, fara a fi in relatie directa cu petitionarul

 Durata programului de consultanta: 12 luni, cu posibilitatea de prelungire

Costurile programului de consutanta “GDPR 365”

Fiind onorați de posibila colaborare cu Dumneavoastră și ținând cont de dorința de a dezvolta o relație de durată și profitabilă pentru ambele parți, am evaluat atent cea mai convenabilă ofertă de pret pe care putem să o avansam.

Oferta de pachet de servicii de consultanta:

 • Plata lunara a unei taxe pornind de la 100 ron, timp de 12 luni. 
 • Pretul lunar se stabileste in functie de complexitatea organizatiei Dumneavoastra. 

Exemplu de calcul pret pachet STANDARD: 

 • un cabinet medical individual ( maxim 3 angajati) - 125 ron / luna
 • o farmacie individuala (maxim 3 angajati) - 125 ron / luna
 • Din valoarea totala a ofertei se va scadea o taxa de curs deja achitata pentru participarea la “ GDPR Ready?” – Curs Protectia datelor cu caracter personal in domeniul sanitar astfel ca un cabinet sau farmacie care a avut un reprezentant la acest curs va achita doar 100 ron/ luna. 

Mentiuni:

 • Incheierea acestui contract de consultanta nu reprezinta transferul de responsabilitate intre Beneficiar catre Consultant, in ceea ce priveste respectarea principiilor GDPR raspunderea este in totalitate a conducerii Organizatiei Dumneavoastra
 • Este nevoie sa asigurati o persoana de contact din organizatia Dumneavoastra cu care Consultantul sa tina legatura si sa asigure monitorizarea masurilor propuse de Consultant.